Foto týždňa

Statistika

Status návštevníka

IP

Zástavy

Historická zástava z roku 1927

000_0562.jpg

Kópia zástavy

000_0564.jpg

Kópia zástavy je z roku 2002 a bola posvätená pri sv. omši na sviatok sv. Floriána.

Čestná zástava z roku 1970

100_3874.jpg

Boli k nej pridané 3 stuhy a to v roku 1980, 1990 a 2010.

 
Vitajte na stránkach Dobrovoľného hasičského zboru Turzovka