Foto týždňa

Statistika

Status návštevníka

IP

História zboru
5. marca 1890
-  prvá zmienka o dobrovoľnom hasičskom zbore v Turzovke

4. júla 1890
-  odovzdané zboru  2 veľké striekače a 20 plátených putní

15. júla 1907- zakúpena štvorkolesová striekačka

v roku 1926 -  zriadená dychová hudba hasičského zboru

v roku 1927
- zakúpená zborová zástava

1. september 1928
-  zakúpená nová automobilová striekačka

23. február 1930
- reorganizácia zboru

1920 - 1950
- málo zborových zápisnic z ktorých by sa niečo dalo vyčítať

17. september 1950
-  slávnosť 60. výročia zboru

v roku 1950
-  zbor mal 193 členov

v roku 1951
-  prvé okresné cvičenie, ktoré vyhrala Turzovka

1952-1956
-  zbor odmenený diplomom za najlepšiu prácu v Žilinskom kraji

20. november 1976
-  družobná dohoda s Metylovicami

v roku 1980
-  oslavy 90. výročia

1981 - 1991
- vznikla súťaž Pohár československej vzájomnosti
                       nová cisterna tatra 138
                       mladý požiarnici dosahujú dobré výsledky pod vedením M.Hejčíka
                      


   
                     

 
Vitajte na stránkach Dobrovoľného hasičského zboru Turzovka