Foto týždňa

Statistika

Status návštevníka

IP

Aktuality

snehová kalamita

snehová kalamita

100_2243.JPG

V dňoch od 15.2. do 16.2. 2012 postihla naše mesto snehová kalamita. Za 24 hodín napadlo v našom meste 104 cm snehu. 16.2.2012 zasadol na mestskom úrade krízový štáb, kde boli aj pre náš dobrovoľný hasičský zbor uložené úlohy. Náš dobrovoľný hasičský zbor dostal za úlohu zhadzovať sneh z budov v majetku mesta. Zhadzovali sme sneh z nových malých garáži, z hasičskej zbrojnice, z domu smútku, zo starej kotolne, z prístreškov na technickom dvore, z autobusových zastávok po celom meste, dodávali sme úžitkovú vodu pre občanov, pomáhali sme pri uvoľňovaní chodníkom a križovatiek po meste, Tieto práce trvali od 16.2. do 20.2.2012. Každý deň sa týchto prác  zúčastňovalo priemerne 20 našich hasičov. Okrem mužov sa zapojili do záchranných prác aj naše ženy, ktoré sa starali o jedlo a teplé nápoje.O týždeň 19.2.2012 sa tento sneh začal topiť, a opäť sme boli povolaný do záchranných prác. Pomáhali sme na Vyšnom Konci prečistiť odvodňovací kanál pri železnici a zabránili sme ešte väčšiemu zatápaniu rodinných domov. Odčerpali sme vodu zo zatopených dvoroch.

Fotografie zo snehovej kalamity nájdete vo fotogaleri : Zásahy DHZ

 
Vitajte na stránkach Dobrovoľného hasičského zboru Turzovka