Foto týždňa

Statistika

Status návštevníka

IP

Aktuality

Oslavy sv.Floriana v Porabke

Oslavy sv.Floriana v Porabke

000_1012.jpg

Dňa 3.5.2012 sme sa zúčastnili osláv hasičov  u našich priateľov, v Poľskom mestečku Porabka. Tieto oslavy sa uskutočňujú každý rok, deň pred sviatkom sv. Floriána. Z našou historickou zástavou, sme sa zúčastnili sv. omši. Po sv. omši sa celý sprievod vybral na miestni cintorín, kde boli prečítaný všetci bývali členovia hasičského zboru Porabka a boli im zapálene na hroboch sviečky. Táto udalosť vyvolala u nás veľký dojem. Potom sme sa odobrali do hasičskej zbrojnice, kde bolo posedenie. Pri tejto príležitosti, sme odovzdali piatim naším priateľom z Porabky hasičské vyznamenanie "Za Príkladnú Prácu". V priebehu dňa sme zažili aj ostrí výjazd hasičov z Porabky k požiaru, ktorí sme si nenechali ujsť a šli sme sa tam pozrieť. Po priateľskom posedení sme sa vybrali domov.

Fotografie z cvičenia nájdete vo fotogaleri : Akcie DHZ

 
Vitajte na stránkach Dobrovoľného hasičského zboru Turzovka