Foto týždňa

Statistika

Status návštevníka

IP

Aktuality

Hasičská hodová zábava

Hasičská hodová zábava

100_8783.jpg

Na Turzovské hody sme usporiadali tradičnú hodovú zábavu. Táto zábava ma u naších obyvateľov  veľký ohlas, o čom svedčí aj návštevnosť. Odhadujeme, že sa tejto zábavy zúčastnilo okolo 900 návštevníkov. Zábava mala veľmi dobrú úroveň, všetci sa zábavali až do rána. Počasie sme mali objednané, lebo búrka prišla až, keď sme upratovali.

Fotografie nájdeta vo fotogalerii. Akcie DHZ

 
Vitajte na stránkach Dobrovoľného hasičského zboru Turzovka