Foto týždňa

Statistika

Status návštevníka

IP

Aktuality

Výcvik zasahovej jednotky v poligone

100_3562.JPG

Dňa 22.6.2012 sa časť našej zásahovej jednotky, zúčastnila protiplynového výcviku v  Slovnafte Bratislava. Najskôr mali prednášku o používaní dýchacej techniky, a po prednáške si vyskúšali aj samotný polygón. Po prejdení samotného polygónu, museli ešte absolvovať zaťažkávaciu skúšku, ktorá pozostávala zo stacionárneho bicykla, bežiaceho pásu, zo zdvíhania kladiva a z nekonečného rebríka. Táto zaťažkávacia skúška dala všetkým poriadne zabrať.
Po skončení polygónu sme boli navštíviť dobrovoľných hasičov v Šamoríne, kde sme si obzreli ich novú hasičskú zbrojnicu. Hasiči zo Šamorína si zas obzreli našu novú autocisternu Iveco. Po pohostení, ktoré sa nám dostalo u hasičov zo Šamorína sme sa pobrali domov.

Fotografie  nájdete vo fotogaleri : Zásahy DHZ

 

Požehnanie našej novej techniky

100_3277.JPG

Dňa 19.5.2012 sa konala v Turzovke veľká slávnosť. Dobrovoľný hasičský zbor Turzovka,  dobrovoľný hasiči z družobnej  organizácie  Metylovice z Českej Republiky a dobrovoľný hasiči z Poľského mestečka Porabka, oslávili sviatok sv. Floriána. Po obede bola pred mestským úradom v Turzovke, vystavená nová technika, ktorú naši hasiči spolu z hasičmi z Metylovic a z Porabky, získali z euro fondov. O 17,30 hodine sa všetci hasiči sa vydali v sprievode od hasičskej zbrojnice cez mesto do kostola, kde sa zúčastnili na svätej omši. Po svätej omši sa opäť hasiči vydali v sprievode pred mestský úrad, kde boli pripravené hasičské auta z Turzovky, z Metylovic a z Porabky na požehnanie, ktoré požehnal hasičský kňaz Pavol Mikoláš zo Žiliny spolu z Turzovským pánom farárom. Pri tejto príležitosti naši hasiči, ako aj hasiči z Metylovic poďakovali predovšetkým Turzovskému pánovi primátorovi Miroslavovi Rejdovi a manažérke euroregiónu Beskydy pani Dagmar Valaškovej, za úspešné zrealizovanie euro projektov. Zároveň boli ocenení medailami a ďakovnými listami z prezídia DPO SR aj niektorí naši priatelia hasiči z Metylovic a z Porabky. Hasiči z Porabky naším hasičom odovzdali vecný dar a pozvanie na požehnanie hasičských aut do Poľského mestečka Porabka, ktoré sa uskutočni 23.6.2012. Po tejto slávnostnej udalosti sa všetci hasiči odobrali do kultúrneho domu na posedenie.

Fotografie  nájdete vo fotogaleri : Akcie DHZ

 

Príchod nového hasičského auta Mitchubishi L 200Príchod nového hasičského auta Mitchubishi L 200<img src="http://i103.piczo.com/view/1/s/p/l/b/g/5/8/n/z/o/9/img/i61145467_38192

100_3029.JPG

Dňa 17.5.2012, prišlo do Turzovky ďalšie nové auto Mitchubishi L 200, spolu zo štvor kolkou Polaris. Tieto auta boli zakúpene z Europskej Únie z Poľsko - Slovenského Euro Projektu. Auta nám dodalôa Česká firma Knezek, spolu ďalšou výbavou, a to : sane pre odvoz pacientov, čln, záchranné vesty, čerpadlá, záchranársky materiál atď.

Fotografie  nájdete vo fotogaleri : Akcie DHZ

Oslavy sv.Floriana v Porabke

000_1012.jpg

Dňa 3.5.2012 sme sa zúčastnili osláv hasičov  u našich priateľov, v Poľskom mestečku Porabka. Tieto oslavy sa uskutočňujú každý rok, deň pred sviatkom sv. Floriána. Z našou historickou zástavou, sme sa zúčastnili sv. omši. Po sv. omši sa celý sprievod vybral na miestni cintorín, kde boli prečítaný všetci bývali členovia hasičského zboru Porabka a boli im zapálene na hroboch sviečky. Táto udalosť vyvolala u nás veľký dojem. Potom sme sa odobrali do hasičskej zbrojnice, kde bolo posedenie. Pri tejto príležitosti, sme odovzdali piatim naším priateľom z Porabky hasičské vyznamenanie "Za Príkladnú Prácu". V priebehu dňa sme zažili aj ostrí výjazd hasičov z Porabky k požiaru, ktorí sme si nenechali ujsť a šli sme sa tam pozrieť. Po priateľskom posedení sme sa vybrali domov.

Fotografie z cvičenia nájdete vo fotogaleri : Akcie DHZ

Stavanie 1.mája

100_2669.JPG

Za spolupráce z folklórnym súborom Turzovanka a detským súborom Bukovinka, naši dobrovoľný hasiči postavili v našom meste, všetkým slobodným dievčatám máj.

Fotografie z cvičenia nájdete vo fotogaleri : Akcie DHZ

1  
2  
3  
..  
10  
..  
14  
 
Vitajte na stránkach Dobrovoľného hasičského zboru Turzovka